Praktische info

Drs. Jolanda Klijn
De Brink 13
6842 AT Arnhem
06 – 57 11 45 24
Lid van Nederlandse Vereniging voor NLP
René Schiffers
De Brink 13
6842 AT Arnhem
06 – 34 93 38 15
Lid van Federatie Vaktherapeutische Beroepen Nummer 4661
KvK 09195054
Voel je vrij om een gratis proefles te volgen of neem contact op voor een coachingsgesprek. Een kennismaking/intake kost 25 euro. NLP coaching is 65 euro per sessie. Creatieve therapie en cognitieve gedragstherapie is 85 euro per sessie. Je ontvangt een maandelijkse factuur. We werken in de coachingsruimte en/of het atelier.
 

Elden ligt in Arnhem Zuid. Buslijn 14, vanuit Arnhem of Nijmegen, stopt voor de deur (halte De Brink in Elden). Aan te bevelen is echter het mooie fietspad vanuit Elst of over de Drielsedijk. Met de auto kunt u gratis parkeren op de Brink.

Je vindt ons ook op

Wil je een review achterlaten?

Klik hier

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht bespreek je in eerste instantie met mij.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door dit klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben over de verschillende instanties, procedures of feedback voor me hebben dan verneem ik dat graag van je.

Uw privacy

Voor een goed behandeltraject is een cliëntendossier van belang. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in de WGBO. In een cliëntendossier staan uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw behandeltraject, een persoonlijk verslag en uw mentale en fysieke gesteldheid.

Wij waarborgen uw privacy door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als uw therapeut als enige toegang tot uw gegevens. Mijn zakelijk partner en creatief therapeut René Schiffers kan om toegang tot uw gegevens vragen als dit nodig is voor zijn bijdrage in uw behandeltraject en als u daar expliciete toestemming voor heeft verleend. Beide hebben we vanuit onze praktijk geheimhoudingsplicht.

Uw gegevens worden gebruikt om eventueel andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als ik u doorverwijs naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Tijdens mijn afwezigheid worden uw gegevens gebruikt door mijn waarnemer, de heer René Schiffers, zakelijk partner. Hiervoor is ook uw expliciete toestemming nodig.

Voor gebruik bij anonieme casussen, algemene check of toetsing binnen de vakvereniging.

Mocht ik voor een andere reden uw gegevens nodig hebben, zal ik uw toestemming expliciet vragen.

Papieren met gegevens in cliëntendossiers en verslagen blijven 15 jaar bewaard in een afgesloten dossierkast. Deze staat in een ruimte die niet toegankelijk is voor publiek. De facturatie is met een digitaal wachtwoord beveiligd. Persoonlijke en inhoudelijke verslagen worden persoonlijk overhandigd. Praktische informatie over bijvoorbeeld het plannen van afspraken, gebeurt via telefonisch contact.

Wat betreft uw factuur vindt u de volgende gegevens vermeld:

Naam, adres, en woonplaats

Data en soort behandeling bijvoorbeeld psychosociale behandeling

De kosten van de behandelingen